Bijlage : Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat handelend in overeenstemming met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B39 tot en met B54, en de vaststelling van die vergunningen, (Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54)

Download