Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Reactie mvoplatform
Bijlage
Reactie Raad van State
Bijlage
Reactie B Corps
Bijlage
Reactie ATR
Bijlage
Reactie VNO-NCW
Bijlage
Hoofdlijnen van de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen