Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

35761-21 Brief van de leden Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35761-20 Tweede nota van wijziging

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 21 (overnamebrief d.d. 22 december 2023)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35761-15 Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35761-16 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35761-17 Nota van wijziging

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35761-13 Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35761-12 Verslag

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35761-10 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35761-9 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35761-8 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35761-7 Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35761-6 Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35761-5 Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35761-4 Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35761-2 Voorstel van wet

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35761-1 Geleidende brief

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30