Brief Kamer

Brief van het Presidium over aanvullende rapporten renovatie Tweede Kamer en tijdelijke huisvesting

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bouwdeel K fase 1
Bijlage
Bouwdeel C fase 2
Bijlage
Bouwdeel L fase 2
Bijlage
Bouwdeel E fase 1
Bijlage
Bouwdeel F fase 2
Bijlage
Bouwdeel N fase 2
Bijlage
Vervolgonderzoek en advies coronareview B67
Bijlage
Bouwdeel H fase 2
Bijlage
Bouwdeel G fase 1
Bijlage
Onderzoek Covid-19 B67 – trappenhuizen en liften
Bijlage
Bouwdeel A fase 1
Bijlage
Bouwdeel F fase 1
Bijlage
Bouwdeel G fase 2
Bijlage
Bouwdeel J fase 1
Bijlage
Bijlage 3 bij onderzoek Covid-19 ventilatie in relatie tot aerosolen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijlage
Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer vervolgonderzoek en advies coronareview. Simulatie social distancing
Bijlage
Bouwdeel H fase 1
Bijlage
Bouwdeel C fase 1
Bijlage
Bouwdeel B fase 1
Bijlage
Bouwdeel A fase 2
Bijlage
Bijlage 1 bij onderzoek Covid-19 ventilatie in relatie tot aerosolen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijlage
Bouwdeel B fase 2
Bijlage
Bijlage 2 bij onderzoek Covid-19 ventilatie in relatie tot aerosolen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijlage
Bouwdeel P fase 2
Bijlage
Bouwdeel L fase 1
Bijlage
Bouwdeel P fase 1
Bijlage
Onderzoek Covid-19 ventilatie in relatie tot aerosolen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijlage
Bouwdeel J fase 2
Bijlage
Bouwdeel E fase 2
Bijlage
Bouwdeel N fase 1