Motie : Motie van de leden Omtzigt en Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Krol 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
Niet deelgenomen
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3125 Verslag van een schriftelijk overleg over de Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-02-2347 Reactie op verzoek, gedaan tijdens commissiedebat inzake Raad Algemene Zaken van 15 april jl., over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35570-IX-45 Fiscale moties en toezeggingen 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw (Kamerstuk 22112-3043)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

22112-3043 Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-2997 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1720 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-07-1719)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:37

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10
Naar boven