Memorie van toelichting
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Uitvoeringstoetsen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.