Eindtekst : Eindtekst

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 137
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Tegen
PvdA 9
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35532-11 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2020, over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en over de verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35533-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35533-5 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

35533 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35533-2 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

35533-3 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninklijke boodschap

35533-1 Koninklijke boodschap

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35533-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05
Naar boven