Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-08-2020
35526-8Verslag

13-07-2020
35526-2Voorstel van wet

13-07-2020
35526-3Memorie van toelichting