Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
IBFD rapport over andere landen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-03-2021
35523-12Nota van wijziging

11-12-2020
35523-10Verslag

18-09-2020
35523-5Nota van wijziging

10-07-2020
35523-1Geleidende brief