Verslag van een schriftelijk overleg
Verkiezingen

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

Download Download

Ondertekenaars