Motie (gewijzigd/nader)
Terrorismebestrijding

Gewijzigde motie van het lid De Graaf over inspanningen gericht op het faciliteren van terugkeer van jihadbruiden c.q. Syriƫ-gangsters staken (t.v.v. 29754-553)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3