Motie : Motie van de leden Wiersma en Westerveld over terugvordering van een deel van de studievoorschotmiddelen als een goedgekeurd kwaliteitsplan ontbreekt

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 69
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Tegen
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (31288, nr. 848)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10