Verslag van een algemeen overleg
Belastingdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Belastingdienst

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-06-2020
31066-674Derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst