Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Van Haga over streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en voorkomen van wildgroei (35300-XIII-72)

Download Download

Ondertekenaars