Motie : Motie van het lid Segers over een verantwoorde algemene bedrijfsvoering als voorwaarde voor toekomstige overheidssteun

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
Groep Krol/vKA 2
FVD 2
Tegen
VVD 32
PVV 20
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32637-471 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 juni 2021, over Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

35420-317 Kabinetsreactie op onderzoek naar voor- en nadelen van voorwaarden aan crisissteun

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-442 Verslag van een schriftelijk overleg over het bedrijfslevenbeleid

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-443 Verslag van een schriftelijk overleg over Bedrijfslevenbeleid

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief Algemene Rekenkamer

35570-XIII-5 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven