Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over het 'Project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - aanbieding feitelijke vragen A-brief Project Vervanging hulpvaartuigen CZSK

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

27830-305 Project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45