Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. COVID-19 en mogelijke relatie met dieren (Kamerstuk 28286/25295-1088)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    I.J. Leau-Kolkman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28286-1088 COVID-19 en mogelijke relatie met dieren

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30