Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35431-34 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2020, over Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nota van wijziging

35431-33 Tweede nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

35431, bijgewerkt t/m nr. 33 (2e NvW d.d. 16 april 2020)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Eindtekst

35431, eindtekst

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Nota van wijziging

35431-16 Nota van wijziging

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35431-15 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35431-13 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

35431 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35431-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35431-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35431-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen