Memorie van toelichting
Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Impactanalyse Verordening (EU) 2017/1939 van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) i.c.m. Richtlijn (EU) 2017/1371 van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt
Bijlage
Advies OM
Bijlage
Impactanalyse EOM bij FIOD
Bijlage
Advies NVVR
Bijlage
Advies RvdR
Bijlage
Impactanalyse EOM NVWA
Bijlage
Advies NOVA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.