Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Thierry Baudet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32805-167 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. beantwoording toezeggingen en openstaande vragen, gedaan tijdens het debat van 21 december 2022, over de mondkapjesdeal (Kamerstuk 32805-156)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32805-150 Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2022, over de deal met Van Lienden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

32805-148 Onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

32805-118 Verslag van een schriftelijk overleg over ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-200 COVID-19 - Update stand van zaken

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Mondkapjesdeal (wordt voortgezet)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30