Motie

Motie van het lid Krol over verschuiven van de uiterlijke datum voor het doen van belastingaangifte over 2019 naar 1 september 2020

Download Download

Indieners