Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Smeulders (GL) om de behandeling van zijn initiatiefnota (over marktwerking uit de huursector) uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie en een eventuele schriftelijke ronde

Download Download

Ondertekenaars