Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister te verzoeken voor het algemeen overleg stikstof van 20 februari 2020 een overzicht te geven van de verschillende middelen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, naar moment van aankondiging (bv. Regeerakkoord, klimaatakkoord) en gedetailleerde bestemming (sanering varkens, sanering overig vee, innovatie, verduurzaming etc) en dit verder uit te splitsen naar moment van besteding (bv. innovatiegelden in twee tranches van 5 jaar).

Download Download

Ondertekenaars