Verslag van een algemeen overleg
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 januari 2020, over Raad Buitenlandse Zaken

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-01-2020
21501-02-2101Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2020