Bijlage

Quickscan Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Een onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties van de onderdelen vervroegd stemmen en briefstemmen

Download Download