Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2020, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29282-416 Vierde voortgangsrapportage programma Werken in de Zorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Motie

25295-625 Motie van het lid Wilders over met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-206 Motie van de leden Asscher en Klaver over een overzicht van de inzet van capaciteit voor reguliere zorg

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

29282-399 Motie van het lid Agema over uitbreiding van parttimecontracten

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

29282-402 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Regterschot over ook zzp-organisaties betrekken bij de werkcode in de zorg

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

29282-403 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Bergkamp over bevorderen dat parttimers meer willen werken

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-32 Motie van het lid Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29282-339 Gewijzigde motie van het lid Agema over onderzoek naar de piekurenproblematiek (t.v.v. 29282, nr. 319)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 13/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Hoofdelijke Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10