Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Verouden, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-118 Motie van het lid Smeulders c.s. over bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar versoepelen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

35359-9 Motie van de leden Palland en Tielen over aanscherpen van de registratieplicht van buitenlandse werknemers in de BRP

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10