Convocatie commissieactiviteit

Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256) op 9 november 2020

Download Download

Ondertekenaars