Statenpassage

Bijlage : IBO Deeltijdwerk. De(el)tijd zal het leren. Van analyse naar beleid over deeltijd

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XV-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid