Convocatie commissieactiviteit

Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (TK 35300-VII-97) d.d. 5 maart 2020

Download Download

Ondertekenaars