Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Eijs over een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle vloertypen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32852-158 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 mei 2021, over Circulaire economie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32852-155 Verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een algemeen overleg

32852-137 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2020, over Circulaire economie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 (Kamerstuk 32852-130)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32852-130 Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32852-119 Verslag van een schriftelijk overleg over Circulaire economie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

VSO Circulaire economie (32852-119)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Circulaire economie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00