Bijgewerkte tekst
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

35350-III, bijgewerkt t/m nr. 3 (NvW d.d. 3 december 2019)

Download Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-12-2019
35350-III-4Verslag (blanco)

03-12-2019
35350-III-3Nota van wijziging

26-11-2019
35350-III-2Memorie van toelcihting