Verslag van een algemeen overleg
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2019, over voorbereiding wijziging Wet op de lijkbezorging

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

18-11-2019
30696-46Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb)

31-10-2019
35300-VII-26Motie van het lid Den Boer c.s. over digitale nalatenschap

31-10-2019
35300-VII-13Motie van het lid Middendorp c.s. over digitale lijkbezorging

27-05-2019
35077-9Motie van het lid Middendorp c.s. over de lengte van de termijn van grafrust

27-05-2019
35077-7Motie van het lid Van der Molen over criteria voor eeuwigdurende grafrust