Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een werkgroep te formeren en in samenspraak met de commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren, al dan niet tezamen met een advies van de Raad voor het openbaar Bestuur of de afdeling advisering van de Raad van State. Dit verzoek komt voor vanuit hetgeen besproken in de Regeling van Werkzaamheden van 13/11 over 'uitdijende dicastocratie'.

Download Download

Ondertekenaars