Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (t.v.v. 35300-VII-30)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PVV 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-10-2020
35570-B-8Werking en verantwoording artikel 2 Financiële-verhoudingswet

31-07-2020
35300-B-30Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2020, over Financiële verhoudingen

22-06-2020
35300-B-21Financiële positie van gemeenten

17-06-2020
35300-VII-124Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie

28-05-2020
35420-43Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

11-05-2020
35300-B-18Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten