Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Memorie van toelichting inzake het voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Download Download

Ondertekenaars