Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Memorie van toelichting inzake het voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.