Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Rapport inzake de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij de levering van elektronische publicaties