Verslag van een algemeen overleg
Leven Lang Leren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Leven Lang Ontwikkelen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

10-10-2019
30012-122Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019

27-06-2019
28760-88Motie van de leden Wiersma en Kuik over specifieke aandacht voor het ondersteunen van het mkb

27-06-2019
30012-113Motie van het lid Wiersma c.s. over het bundelen van publieke budgetten voor scholing in het STAP-budget

31-01-2019
35074-45Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

06-11-2018
30012-108Gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. over het erkennen van werkervaring (t.v.v. 30012-103)

30-10-2018
30012-106Motie van het lid Van der Molen c.s. over het alumnibeleid en een mbo-apk

30-10-2018
30012-102Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen