Statenpassage

Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 9 juni 2020, over Nationaal Bomenplan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35309-3 Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35309, nr. 2))

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35309-2)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van LNV om een kabinetsreactie op de intiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over het Nationaal Bomenplan

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Initiatiefnota

35309-2 Initiatiefnota

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35309-1 Geleidende brief

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15