Brief commissie
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken ter aanbieding van het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht"

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Rapport Clingendael "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht"
Bijlage
Brief van de voorbereidingsgroep onderzoek taken en functies Europese Commissie
Bijlage
Rapport Clingendael "The European Commission in balance? Ambition, organisation and power" (Engelse vertaling)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.