Motie (gewijzigd/nader)
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Gewijzigde motie van het lid Thieme over een breder toetsingskader voor de beoordeling van investeringen uit het investeringsfonds (t.v.v. 35300-27)

Download Download

Ondertekenaars