Motie

Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-05-2022
34843-57Hernieuwde aanpak doorlooptijden zedenzaken

10-05-2022
34843-56Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

13-09-2021
31015-228Beleidsreactie Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

16-06-2021
34843-47Toezeggingen t.a.v. behandeling zedenzaken

12-05-2020
29279-592Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven