Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om openbaarmaking van alle rekenregels en uitgangspunten voor actualisatie excretieforfaits

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.