Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

19-07-2019
35257-1Geleidende brief