Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-06-2020
35257-9Nota van wijziging

11-03-2020
35257-8Nota naar aanleiding van het verslag

31-01-2020
35257-7Verslag

19-07-2019
35257-1Geleidende brief