Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Voorstel van wet

Download Download

Gerelateerde documenten

19-07-2019
35257-3Memorie van toelichting

19-07-2019
35257-1Geleidende brief