Verslag van een algemeen overleg
Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2019, over Aanbesteden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

12-07-2019
34252-13Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

07-06-2018
32440-110Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten

07-06-2018
32440-107Motie van de leden Van den Berg en Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding