Verslag van een schriftelijk overleg
Renovatie Binnenhof

Verslag van een schriftelijk overleg over renovatie Binnenhof

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

23-04-2019
34293-68Motie van het lid Ronnes c.s. over een openbare procedure voor de aanbesteding van opdrachten

23-04-2019
34293-65Motie van het lid Middendorp c.s. over het conform planning afronden van het voorlopig ontwerp

23-04-2019
34293-69Motie van het lid Van Eijs c.s. over verbeteren van de governancestructuur