Verslag van een schriftelijk overleg
Mestbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-05-2019
35208-13Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over omissies in de regelgeving repareren

29-05-2019
35208-12Motie van de leden Lodders en Geurts over een wijziging van de fosfaatexcretiecijfers

18-10-2018
33037-317Motie van de leden Geurts en Lodders over verhuur of huur van fosfaatrechten zonder afroming

18-10-2018
33037-315Motie van de leden Lodders en Geurts over de fosfaatbank openstellen na afwikkeling van alle bezwaren

18-10-2018
33037-318Motie van het lid Bisschop over maximeren van de aanspraak op fosfaatruimte

04-07-2018
33037-304Motie van het lid Lodders c.s. over onderzoek naar markttoezicht op fosfaatrechtenhandel