Lijst van vragen en antwoorden
Primair Onderwijs

Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

16-08-2019
35063-7Nota naar aanleiding van het verslag

10-04-2019
35063-6Verslag

30-10-2018
35063-3Memorie van toelichting

30-10-2018
35063-1Geleidende brief