Lijst van vragen en antwoorden
Primair Onderwijs

Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.