Verslag van een algemeen overleg
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2020, over Digitalisering

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-07-2019
26643-623Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

25-09-2018
26643-563Motie van het lid Wörsdörfer over de beschikbare middelen voor de digitale economie

25-09-2018
26643-566Motie van het lid Amhaouch c.s. over nadruk op grondrechten en ethiek in de Digitaliseringsstrategie

14-12-2017
34775-XIII-67Motie van het lid Veldman c.s. over een jaarlijkse top over digitalisering