Verslag van een algemeen overleg
Belastingdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Belastingdienst

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

06-09-2019
Lijst van vragen over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst (Kamerstuk 31066-500)

02-07-2019
31066-500Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

21-06-2018
31066-415Motie van het lid Lodders c.s. over de informatievoorziening aan de Kamer